Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Booke sal eller rom

På denne siden finner du alt du trenger å vite om hvordan du planlegger og booker en sal eller et rom til konsert, arrangement eller annen aktivitet.

Konserter i høstsemestret 2024

Fristen for å melde inn konserter for høstsemestret 2024 var 10.mai. Skjemaet er fortsatt åpent, og du kan fortsatt melde inn - men disse blir prioritert i andre rekke og vil som hovedregel ikke komme med i NMHs sesongprogram.

Innmelding av konsertønsker/behov for høst 2024

Booke en sal til konsert i NMHs program

Hvis du planlegger eller ønsker å ha en konsert eller annet arrangement på NMH eller i NMHs program så skal NMHs produksjonsapparat involveres. Du kan ikke booke og invitere til konsert eller andre arrangementer på NMH eller i NMHs regi på egenhånd og forvente at dette støttes, promoteres eller inkluderes i NMHs program. Alle offentlige arrangementer skal være klarert før de annonseres.
NMH planlegger konserter og arrangementer i to hovedsesonger, med separate skjema for innmelding av planer og behov:

Utlysningstidspunkter og frister

  • Konserter i vårsemesteret: Utlyses i oktober.
  • Konserter i høstsemesteret: Utlyses i april.

For å bli prioritert i sesongplanleggingen du ha meldt inn ditt konsertønske innen fristen. Innmeldinger som kommer etter fristen blir prioritert i andre rekke. Det er gjennom denne innmeldingen de aller fleste konsertmulighetene tildeles. Etter at hovedsesongen er lagt kan eventuelle ledige tider bookes forløpende i løpet av semesteret.

Konserter i andre rom enn konsertsalene

Du kan ikke sette opp og invitere til konserter på øverom eller andre steder på NMH enn de offisielle konsertstedene, uten avtale med produksjon.

Interne øvingskonserter

Studenter kan booke og avholde interne øvingskonserter i Lindeman, Levin og Sandvoldsalen. Dette er en god mulighet for konserttrening og gjennomføring av fremføringskrav i arbeidsplan.

Les mer om interne øvingskonserter, hvordan booke og hvilke regler som gjelder på egne sider for dette.

Booke sal for en annen aktivitet som innspilling og øving

Lindeman og Levinsalen kan også bookes til opptak/innspillinger. Salene kan normalt ikke bookes til øvinger annet enn ved ledig tid på kort horisont eller når helt spesielle plass-, akustiske eller tekniske hensyn tilsier det.

Lurer du på noe?