Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Rombooking

Du kan selv booke rom til møter og øvinger på nett. Dette gjør du via TimeEdit, der også timeplanene ligger.

Hvor mye kan du booke?

Studenter ved Musikkhøgskolen har alltid 20 tilgjengelige timer framover i tid, og hver booking kan maks være på fire timer. Når en booking er overstått, blir timene frigitt, og man kan booke på nytt.

Du kan booke 45 dager fram i tid, men ikke lenger.

Av hensyn til likebehandling, er grensen på 20 timer absolutt.
Unntak gjøres kun knyttet til avtalte arrangementer eller undervisning.


Problemer med TimeEdit eller behov for rom du ikke har bookingtilgang til selv?

Dersom du har rombookingsbehov du ikke kan løse selv i TimeEdit, send en epost til rombooking@nmh.no
Pass på å opplyse om formål med bookinghenvendelsen og navn som skal knyttes til bookingen.

Spørsmål

Kontakt produksjonssjef Lars Holmen Kurverud ved spørsmål om konsertsalene, kontakt Rasmus Kjær om generelle spørsmål om TimeEdit og rombooking.