For studenter
No En
Søk

Rombooking

Du kan selv booke rom til møter og øvinger på nett. Dette gjør du via TimeEdit, der også timeplanene ligger.

Hvor mye kan du booke?

Studenter ved Musikkhøgskolen har alltid 20 tilgjengelige timer framover i tid, og hver booking kan maks være på fire timer. Når en booking er overstått, blir timene frigitt, og man kan booke på nytt.

Du kan booke 45 dager fram i tid, men ikke lenger.

Av hensyn til likebehandling, er grensen på 20 timer absolutt.

Obs! Det kan være restriksjoner i booking grunnet tiltak mot koronasmitte.