For studenter
No En
Søk

Tilgangskort og studentkort

Studentkortet er tilgangskortet ditt til Musikkhøgskolens bygg, rom og fasilitetar.

Korleis få eit kort

Du brukar kortet ditt også som lånekort på biblioteket og til printing, kopiering og skanning.

For å få åtgangskort/studentkort må du fyrst betale semesteravgift og semesterregistrere deg.

Nytt bilete

Du kan ta eit nytt bilete med åtgangskortautomaten.

Åtgangskortautomaten ligg i fyrste etasje, rett fram når du kjem inn hovudinngangen, forbi toaletta og gjennom dei to fyrste dørene. Spør i resepsjonen om du ikkje finn fram.

Følg rettleiinga på skjermen på automaten. Kortet kan bli henta i resepsjonen seinare på dagen eller dagen etterpå.

Nytt kort?

Har du mista eller øydelagt kortet? Eller har du spørsmål?

Ta kontakt med resepsjonen i fyrste etasje for hjelp.