For studenter
No En
Søk

Viktig informasjon om bruk av Lindeman- og Levinsalen

Lindemansalen og Levinsalen er rom som brukes til svært forskjellig aktivitet. Det er viktig med gode rutiner og regler, særlig nå som vi må ekstra nøye med smittevern.

Nullstilling

Salene skal ryddes og «nullstilles» etter all aktivitet.

Med nullstilles menes at alt utstyr ryddes på plass og rommet forlates pent og ryddig, klart til bruk for neste aktivitet.

Ikke flytt stolene i Levinsalen

I Levinsalen har stolene fast plassering, med påkrevd avstand ut i fra gjeldende smittevernregler, markert med tape på gulvet. Stolene skal ikke flyttes med mindre det er spesielt behov for dette i forbindelse med undervisningen. Men husk at avstandsregelen gjelder og skal overholdes i alle tilfeller. Dersom stoler flyttes så skal de settes tilbake på merkede plasser etter endt aktivitet.

Kontakt

Har du andre praktiske eller tekniske behov i forbindelse med aktivitet i salene? Ta kontakt så ser vi hva vi kan bistå med.

Håper med dette at alle vil oppleve å møte en ryddig sal, med nødvendig utstyr tilgjengelig for et godt læringsmiljø.

Artikler relevante