Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Viktig informasjon om bruk av Lindeman-, Levinsalen og Auditoriet

En tom Lindemansal med tomme sitteplasser.

De store salene på NMH er rom som brukes til svært forskjellig aktivitet. Det er viktig med gode rutiner og regler for en mest effektiv bruk av den tiden man har i salen.

Nullstilling

Salene skal ryddes og «nullstilles» etter all aktivitet.

Med nullstilles menes at alt utstyr ryddes på plass og rommet forlates pent og ryddig, klart til bruk for neste aktivitet.
Husk også å skru av alt lys! Konsertsalene har mange lamper som genererer varme, noe som ikke er bra for klaver og andre instrumenter. Tenk også på miljøaspektet, lampene trekker mye strøm og for hver time de lyser reduseres pærenes levetid.

Fast stoloppsett i Levinsalen

I Levinsalen har publikumsstolene fast plassering. Publikumsstolene skal ikke flyttes med mindre det er spesielt behov for dette i forbindelse med undervisningen. Dersom stoler flyttes så skal de settes tilbake på merkede plasser etter endt aktivitet. Eventuelle ekstra stoler som er satt ut skal ryddes på plass. Ved behov for stoler på scenen så skal stoler fra scenelageret benyttes.

Kontakt

Har du andre praktiske eller tekniske behov i forbindelse med aktivitet i salene? Ta kontakt så ser vi hva vi kan bistå med. Håper med dette at alle vil oppleve å møte en ryddig sal, med nødvendig utstyr tilgjengelig for et godt læringsmiljø.

Artikler relevante