Skip to main content
For students Search

Report Forms

Find important forms and reports that you must hand in during your studies.

Digital forms

The forms will be sent electronically to the Exams Office and your principal instrument instructor when you submit the form below.

Undergraduate programmes

As an undergraduate student, you must submit a report prior to the performance exam in the first and second modules. You must submit the report to the Exams Office by 15 April in both the second and fourth academic year. Remember to get it signed by your instructor before you make your copies.

Master and Graduate Diploma

Arbeidskrav

  1. Arbeidskrav er alle former for obligatorisk deltakelse i undervisningsaktiviteter eller obligatoriske arbeider, oppgaver og interne prøver som blir satt som vilkår for å gå opp til eksamen. Arbeidskrav skal ikke inngå i den avsluttende vurderingen som angis på vitnemålet.
  2. Formålet med arbeidskrav er å sikre at studenten oppnår vesentlig kompetanse som ikke kan prøves ved ordinær eksamen i emnet. Oppgaver som har karakter av f.eks. øving i å gå opp til eksamen eller tiltak for å sikre at studentene følger et fornuftig studieløp, kan ikke være arbeidskrav.
  3. Alle arbeidskrav i et emne skal spesifiseres i emnebeskrivelsen. Dette inkluderer informasjon om type arbeid/oppgave, omfang, og frist for innlevering/gjennomføring (ev. frist for godkjente arbeidskrav).
  4. Emneansvarlig eller annen ansvarlig person skal i god tid før eksamen melde til eksamenskontoret de studenter som ikke har fått godkjent arbeidskrav i emnet, og som derfor ikke får gå opp til eksamen. Der det er flere lærere som underviser i emnet, må dette koordineres, slik at (emne)ansvarlig gir samlet informasjon til eksamenskontoret.
  5. Faglærer står fritt til å gi studentene andre oppgaver under studiet, men kan ikke gjøre disse obligatoriske for studenten.

Vedtatt av Studieutvalget 3. februar 2017.