For studenter
No En
Søk

Skjemaer og rapporter

Her finner du viktige skjemaer og rapporter som du må levere inn i løpet av studiet, blant annet hovedinstrumentrapport.

Bachelor

Skjemaene blir sendt elektronisk til Eksamenskontoret og hovedinstrumentlærer når du leverer via skjemaet under.

Du som er student på bachelorstudiene (kandidatstudiene) skal levere en rapport før utøvende eksamen i 1. og 2. avdeling. Rapporten leveres eksamenskontoret innen 15. april i henholdsvis 2. og 4. studieår. Husk signatur av lærer før kopiering.

Master

Videreutdanning