Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Fusk

Her kan du lese om hva fusk på hjemmeoppgaver og skoleeksamen innebærer og hvilke konsekvenser fusk kan ha for den enkelte student.

Du må kjenne til reglene

Alle studenter ved Musikkhøgskolen plikter å sette seg inn i våre regler om eksamensavvikling og hva som utgjør fusk. Manglende kjennskap til reglene fritar ikke studentene for ansvar.

Hva som er fusk er ikke definert i universitets- og høyskoleloven. Av merknadene til loven fremgår det at typiske eksempler på fusk er det å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig på eksamen eller å handle i strid med reglene om kildebruk.

Forsøk på fusk likestilles med fullbyrdet fusk.

Mistanke om fusk kan tas opp av NMH selv om mistanken gjelder et forhold som ligger tilbake i tid og selv om studenten ikke lenger er registrert ved NMH.

Andre læresteder i Norge vil bli varslet om resultatet av behandlingen av saken.