For studenter
No En
Søk

Arbeidskrav

Retningslinjene for arbeidskrav ved Musikkhøgskolen.

Arbeidskrav

1. Arbeidskrav er alle former for obligatorisk deltakelse i undervisningsaktiviteter eller obligatoriske arbeider, oppgaver og interne prøver som blir satt som vilkår for å gå opp til eksamen. Arbeidskrav skal ikke inngå i den avsluttende vurderingen som angis på vitnemålet.

2. Formålet med arbeidskrav er å sikre at studenten oppnår vesentlig kompetanse som ikke kan prøves ved ordinær eksamen i emnet. Oppgaver som har karakter av f.eks. øving i å gå opp til eksamen eller tiltak for å sikre at studentene følger et fornuftig studieløp, kan ikke være arbeidskrav.

3. Alle arbeidskrav i et emne skal spesifiseres i emnebeskrivelsen. Dette inkluderer informasjon om type arbeid/oppgave, omfang, og frist for innlevering/gjennomføring (ev. frist for godkjente arbeidskrav).

4. Emneansvarlig eller annen ansvarlig person skal i god tid før eksamen melde til eksamenskontoret de studenter som ikke har fått godkjent arbeidskrav i emnet, og som derfor ikke får gå opp til eksamen. Der det er flere lærere som underviser i emnet, må dette koordineres, slik at (emne)ansvarlig gir samlet informasjon til eksamenskontoret.

5. Faglærer står fritt til å gi studentene andre oppgaver under studiet, men kan ikke gjøre disse obligatoriske for studenten.

Vedtatt av Studieutvalget 3. februar 2017.