Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Skrivesenter

Ved skrivesenteret kan du få individuell veiledning med tekster du jobber med. Dette kan være alt fra masteroppgaven til kortere refleksjonstekster. Du kan få veiledning også før du har en ferdig tekst eller har kommet i gang med skrivingen.

Vi tilbyr

Typiske temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.

Vi kan også veilede i generell studieteknikk og presentasjonsforberedelser.

En veiledningstime er på 45 minutter, og du kan sende inn ditt tekstutkast på forhånd, slik kan veilederen bedre forberede veiledningen.

Det er også mulig å få veiledning på engelske tekster da skrivesenteret har spesialkompetanse på dette.

Skrivesenteret har ikke et fast rom, men vil i hovedsak være tilknyttet biblioteket. Du får beskjed hvor du skal møte når vi avtaler veiledning. Vi tilbyr også veiledning digitalt.

Skrivesenteret tilbyr opplæring i SurveyXact (et program for spørreundersøkelser).

Obs! Henvendelsen din er ikke mottatt før du har fått en bekreftelse på e-post.

Skriv når du ønsker å få veiledning. Dette blir så avtalt nærmere med veilederen. / Skriv når du ønsker å få rettleiing. Dette blir så avtala nærmare med rettleiaren.
Beskriv kort hva du vil ha hjelp til. / Beskriv kort kva du vil ha hjelp til.
Velg fil
Last opp eventuelle dokumenter som er relevante for veiledningen du ønsker. Pass på å ikke legge ved sensitive personopplysninger. / Last opp eventuelle dokument som er relevante for rettleiinga du ønsker. Pass på å ikkje leggje ved sensitive personopplysningar.

Veiledere

For å få hjelp, send oss en e-post til skrivesenter@nmh.no.