Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Masteroppgaven

Her finner du informasjon om layout, innlevering og publisering av masteroppgaven din – i tillegg til retningslinjer for prosjektbeskrivelsen.

Retningslinjer for prosjektbeskrivelse

Gjelder for: Prosjektbeskrivelse i master- og diplomarbeid.


Slik leverer du masteroppgaven

Alle masterstudenter skal først levere prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale.

Innlevering

Du leverer masteroppgaven elektronisk som PDF-fil til NMH sitt digitale eksamenssystem.

Forsiden på masteroppgaven lager du selv og må inneholde følgende informasjon:

  1. Navnet ditt
  2. Tittel på oppgaven
  3. Semester og år
  4. Institusjon

Husk paginering.

Skrifttype: 12 punkt og linjeavstand 1,5.

Design til forsiden: Du kan velge å bruke NMHs grafiske profil. Se hvilke farger, fonter, logotyper og så videre NMH bruker (ansatt.nmh.no).

Sensurering og publisering

Etter sensurering publiseres din masteroppgave i NMH-Brage. Her kan du søke opp tidligere innleverte masteroppgaver ved Musikkhøgskolen.

Det er valgfritt om du vil trykke Masteroppgaven til eget bruk.

Les mer om masteroppgaven i emnebeskrivelsen for Masterarbeid i din studieplan.

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp med oppsettet av oppgaven din og referansestil (f.eks. APA), ta kontakt med biblioteket.