For studenter
No En
Søk

Masteroppgaven

Her finner du informasjon om layout, trykking, innlevering og publisering av masteroppgaven din – i tillegg til retningslinjer for prosjektbeskrivelsen.

Slik leverer du masteroppgaven

Alle masterstudenter skal først levere prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale.

Innlevering

Du leverer masteroppgaven elektronisk som PDF-fil til NMH sitt digitale eksamenssystem.

Forsiden på masteroppgaven lager du selv og må inneholde følgende informasjon:

  1. Navnet ditt
  2. Tittel på oppgaven
  3. Semester og år
  4. Institusjon

Det er valgfritt om du ønsker å sette opp oppgaven en-sidig eller to-sidig, og husk paginering.

Skrifttype: 12 punkt og linjeavstand 1,5.

Design til forsiden: Se hvilke farger, fonter, logotyper og så videre NMH bruker (ansatt.nmh.no).

Refusjon

Det er valgfritt om du vil trykke Masteroppgaven til eget bruk. Send inn en eventuell kvittering fra trykkeriet når du leverer for å få refundert en del av utgiftene.

Sensurering og publisering

Etter sensurering publiseres din masteroppgave i NMH-Brage. Her kan du søke opp tidligere innleverte masteroppgaver ved Musikkhøgskolen.

Les mer om masteroppgaven i emnebeskrivelsen for Masterarbeid i din studiehåndbok.

Retningslinjer for prosjektbeskrivelse

Gjelder for: Prosjektbeskrivelse i master- og diplomarbeid.

Trenger du hjelp?

  1. Hvis du trenger hjelp med oppsettet av oppgaven din og referansestil (f.eks. APA), ta kontakt med biblioteket.
  2. Om du er usikker på designet av forsiden, ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen.