Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Masteroppgaven

Her finner du informasjon om layout, innlevering og publisering av masteroppgaven din – i tillegg til retningslinjer for prosjektbeskrivelsen.

Retningslinjer for prosjektbeskrivelse

Gjelder for: Prosjektbeskrivelse i master- og diplomarbeid.

Slik leverer du masteroppgaven

Alle masterstudenter skal først levere prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale.

Innlevering

Du leverer masteroppgaven elektronisk som PDF-fil til NMH sitt digitale eksamenssystem.

Forsiden på masteroppgaven lager du selv og må inneholde følgende informasjon:

  1. Navnet ditt
  2. Tittel på oppgaven
  3. Semester og år
  4. Institusjon

Husk paginering.

Skrifttype: 12 punkt og linjeavstand 1,5.

Trenger du hjelp med oppsett av innmat og referansestil?

Forside til masteroppgaven

Du få hjelp til å lage forside til masteroppgaven din i NMH-profil hvis du ønsker det.

Da må du sende inn tittel, eventuelt undertittel, navnet ditt og om oppgaven er i musikkpedagogikk, musikkterapi eller musikkteori.

På forsiden bruker vi illustrasjoner som er laget spesielt for NMH, og du kan velge den illustrasjonen du ønsker. Du kan også bruke et eget bilde på forsiden i stedet for illustrasjon, men da må rettighetene til bildet være avklart.

Ønsker du hjelp med å lage forside?

Eksempel på forsider.

Sensurering og publisering

Etter sensurering publiseres din masteroppgave i NMH-Brage. Her kan du søke opp tidligere innleverte masteroppgaver ved Musikkhøgskolen.

Det er valgfritt om du vil trykke Masteroppgaven til eget bruk.

Les mer om masteroppgaven i emnebeskrivelsen for Masterarbeid i din studieplan.