Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Engasjer deg på NMH!

Potrett av Mitra Fagerli Rahman foran et gjerde.

Intervju med SUT-lederen: Studentvalget ved Norges musikkhøgskole er åpnet, og med kandidater til alle verv jobber SUT med å få valgoppslutningen opp fra 13 % i fjor.

Engasjementet på NMH øker, og vi merker mindre til pandemien enn noen gang før. Samtidig ser vi større engasjement hos studentene.

Organisatorisk og politisk engasjement øker generelt, I tråd med at det også samles flere studenter på fritiden.

Studentforeningene blomstrer

Fotballforeningen har blitt blåst liv i igjen, og en ny klatreforening har satt sine spor i NMHs ganger. Badstuen er slått på og i bruk.

Igjen er NMH en plass for studielivet og ikke kun studier. Dette er bra, mener studentleder Mitra Fagerli Rahman, som sier:

– Vi er her for å «networke», vokse, lære og lære av hverandre.

De siste årene har studentdemokratiet ved Norges musikkhøgskole fokusert på å bygge opp engasjementet, og det har fått utslag. I årets studentvalg er det 13 kandidater som stilte til valg før fristen, det er en stor økning fra fjoråret. Fristen for å stemme går ut fredag 10. mai kl. 23:59.

Hva er hemmeligheten?

Det er ikke mangel på studenter som bærer på engasjement, svarer Mitra Fagerli Rahman, og fortsetter:

– Det siste året har vi i studentutvalget jobbet hardt for å skape forutsigbarhet i arbeidet rundt studentdemokratiet – vi har jobbet for at alle som ønsker å ta i bruk engasjementet sitt får mulighet til det. Vi har omstrukturert studentutvalget og studentdemokratiet og brukt ressurser på å informere godt om hva studentdemokratiet har mulighet til å få til.

Direkte valg

Studentvalget ved NMH er nå endret fra å ha intern konstituering i det øverste studentdemokratiske organet ved institusjonen, studentutvalget SUT, til at studentene nå direkte velger alle spesifiserte roller i utvalget.

– Studentutvalget har fått mange tilbakemeldinger i år om at det var mye mer fristende å stille til verv når de kunne lese seg opp på hva vervet innebar. Det har nok gjort det lettere for flere å engasjere seg, fortsetter Rahman.

Vi har jobbet for at alle som ønsker å ta i bruk engasjementet sitt får mulighet til det.

Mitra Fagerli Rahman Avtroppende SUT-leder

Norges musikkhøgskole er landets fremste utdanningsinstitusjon for praktiske fag innen utøvende og skapende musikk. Her studerer fremtidens musikere, lærere og samfunnsborgere som ikke sitter stille på stolen.

Vi studenter ønsker å utvikle samfunnet til det bedre, og formidle demokratiske og solidariske tanker, fra scenen og i livet.

– Musikk er formidling på sitt reneste, og studentene har så lyst å nå frem, det ser vi sterke spor av i studentpolitikken, sier SUT-lederen.

Om høyere utdanning

Høyere utdanning for flere, tilgjengelighet, mangfold og likestilling har stått sentralt i studentutvalgets arbeid dette året.

– Jeg har sett nødvendigheten av å sette mangfold på agendaen; fortsatt i dag er musikknorge et mannsdominert miljø. Jeg mener NMH må ta kampen for mangfold i musikken som sin fanesak fremover. Og det er jeg ikke alene om», hevder Mitra Rahman.

Økt engasjement gir flere kandidater

Til studentvalgene er det ofte vanskelig å få mange nok til å stille, og vanskelig å få til reelle valg, men i år er det hele fire kandidater til jobben som mangfold- og likestillingsansvarlig i SUT. Dette mener Rahman er et tydelig opprop fra studentene:

Jeg har sett nødvendigheten av å sette mangfold på agendaen.

Mitra Fagerli Rahman Avtroppende SUT-leder

– NMH har et enormt samfunnsansvar. Vi utdanner fremtidens borgere, musikere og formidlere og må gå frem som flaggskip for hele kulturnorge og resten av verden. Musikken vi skaper behøves overalt i samfunnet.

Avtroppende SUT-leder Mitra Fagerli Rahman har dedikert sitt arbeid for studentene, og er fornøyd med engasjementet studentene ved NMH har i år, spesielt rundt mangfold og likestilling. Det neste året vil nyvalgt Mangfold- og likestillingsansvarlig i studentutvalget vite at de har studentmassen i ryggen.

– Verken vitenskapelige, administrative ansatte eller vi studenter kan tolerere negativ forskjellsbehandling. Vi må ta et oppgjør med forskjellsbehandling nå, og ikke belage oss på at det reddes av nye generasjoner, avslutter hun.

Artikler relevante