For studenter
No En
Søk

Du kan forandre retning på studiet etter 2. år på bachelor

Visste du at du har mulighet til å søke andre varianter av studiet ditt på 2. avdeling enn det du opprinnelig ble tatt opp til?

Det finnes tre muligheter til å «endre kurs» fra 3. studieår.

Kombinert utøving og komposisjon

Alle studenter som tar utøverutdanning kan søke om å bli tatt opp til delt hovedområde i utøving og komposisjon i 3. og 4. studieår på bachelor.

Dette studietilbudet gir deg opptaksgrunnlag til master (80 studiepoeng fagfordypning) i både komposisjon og utøving.

Du vil følge de fleste komposisjonsemnene sammen med de studentene som går 1. og 2. år i bachelorstudiet i komposisjon, samtidig som du gjennomfører ditt 3. år med utøving (15 stp.) og avsluttende hovedinstrumenteksamen. I 4. året er det komposisjon som står i fokus. Da har du ingen hovedinstrumentundervisning, men du fortsetter med å få veiledning i komposisjon.

For å bli tatt opp til denne varianten, må du gjøre opptaksprøver i komposisjon på linje med søkere til 1. avdeling komposisjon. Det er ingen spesifikke sjangerkrav til søkerne, men undervisningen i komposisjon har hovedvekt på klassiske komposisjonsteknikker fra det 20. århundre og fram til i dag.

Eksterne søkere til denne 2. avdelingsvarianten må i tillegg gjennomføre ordinære opptaksprøver på hovedinstrument for å bli tatt opp på denne varianten.

Spesialiseringsmuligheter på FRIKA

Alle som har gått de to første årene (1. avdeling) ved NMH har godkjent opptaksgrunnlag til 2. avdeling på FRIKA, uansett sjangerfordypning eller studieretning.

Det frie kandidatstudiet (populært kalt FRIKA) er NMHs tilbud til studenter som ønsker en utdanning med en særlig fordypning eller bredde som ikke kan gjennomføres på de andre studieretningene.

Det er et begrenset antall studieplasser på FRIKA, og konkurransen kan være hard. Det å gjennomgå søknadsprosessen kan likevel være veldig nyttig selv om du ikke skulle bli tatt opp til denne studieretningen. Du vil bli mer bevisst på hvem du er som kunstner og hvor du ønsker å gå videre. Kanskje vil du også finne ut at studiet du allerede går på inneholder muligheter du ikke har sett før.

2. avdeling med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning)

Studenter på bachelorstudiet i utøving (unntatt improvisasjon/jazz) kan ta videreutdanningen PPU i stedet for valgemner i 2. avdeling. PPU utgjør til sammen 60 studiepoeng pedagogiske fag, inkludert 60 dager praksis i kulturskole, videregående skole og grunnskole. Tar du denne utdanningen som del av bachelorgraden, vil du ha mulighet til å få lærerjobber med en gang du er ferdig med studiet. Man kan også ta PPU som videreutdanning etter gradsstudiene på NMH dersom man heller ønsker det.

Velger du denne varianten må du være forberedt på å jobbe ekstra mye. De fleste studieretninger på utøving har 20 studiepoeng valgemner i året. Ettersom PPU deltid er 30 studiepoeng i året, vil du kunne få en studiebelastning på inntil 70 studiepoeng i året. Slagverkere som tas opp til ordningen vil ikke få slagverkensemble i 2. avdeling.

Lurer du på noe?

Send oss en e-post eller ring. Telefontiden er mandag til fredag kl. 12:00–15:00.