Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Able­ton Live

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: Ett semester, høst.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: MUSTEK10 eller DIG10 (obligatorisk i 1. avdeling) eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kunstnerisk anvendelse av musikkteknologi for utøvende musikere. Emnet henvender seg til studenter som ønsker å fremføre musikk ved hjelp av moderne musikkteknologi. Studentens kunstneriske og estetiske utvikling og refleksjon er sentralt i undervisningen.

NB: Det forutsettes at studenten disponerer følgende utstyr:

 • Programvaren Ableton Live Standard (nyeste versjon). Studentlisens til redusert pris kan kjøpes fra alle leverandører.
 • Bærbar datamaskin som kan kjøre nyeste versjon av Ableton Live Standard (kan testes med demo-versjon før kjøp).
 • Midikontroller med keyboard og minimum 8 fadere eller skruknotter.
 • Eksternt lydkort med minst én mikrofoninngang og to utganger.
 • Lukkede hodetelefoner.
 • Mikrofon.

Programvare må være installert og alt utstyr testet før emnets oppstart. Personale hos utstyrsleverandører kan være behjelpelig med dette

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Faglærer i emnet: Bernt Isak Wærstad.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan anvende programmet Ableton Live i en utøvende sammenheng
 • har grunnleggende kjennskap til feltet Live Electronics
 • viser kunstnerisk refleksjon knyttet til bruken av utøvende musikkteknologi

Innhold

Emnet inneholder tema (som for eksempel):

 • Innføring i programmet Ableton Live.
 • Sampling, signalgang, prosessering av lyd og bruk av software-instrumenter.
 • Design av digitale musikkinstrumenter og mapping.
 • Kort gjennomgang av alternativ programvare.
 • Synkronisering av flere datamaskiner.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper. Veiledende undervisningstid er 12 ganger 90 minutter. Noe av undervisningen kan bli organisert som prosjektundervisning.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal holde fire kunstneriske presentasjoner for resten av klassen. Tema blir gitt av faglærer for hver presentasjon senest en uke før presentasjonen skal holdes.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen. Vurderingen gjøres av to sensorer, hvorav den ene er faglærer.

Praktisk eksamen

Det avholdes praktisk eksamen hvor studenten skal holde en fremføring med Live Electronics og gi en kunstnerisk presentasjon knyttet til fremføringen. Omfang: Omtrent 10 til 15 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021