Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Afro­ku­bansk musikk

Kort om emnet

Innføring i grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i afrokubanske musikktradisjoner.

Faglærer i emnet: Ikke avklart.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser grunnleggende kunnskaper om afrokubanske musikktradisjoner
  • dokumenterer ferdigheter om musikkteoretiske prinsipper i afrokubansk musikk
  • kan tilrettelegge afrokubansk musikk for eget instrument
  • behersker utøving av afrokubansk musikk på et grunnleggende nivå
  • kan delta i samspill med utgangspunkt i afrokubansk musikk

Innhold

I emnet holdes det forelesninger om afrokubanske musikktradisjoner og teoretiske prinsipper for musikken. Det arbeides med et utvalg av musikk som innstuderes på studentens hovedinstrument og aktuelle perkusjonsinstrumenter. Studentene skal også tilpasse musikken til eget instrument og til det ensemblet som studentgruppa utgjør.

Organisering

Emnet undervises i gruppe med fem samlinger à fire undervisningstimer (180 minutter). Undervisningen organiseres som forelesninger, lærerledede innstuderingsprosesser, samarbeidsprosesser for informasjonsinnhenting og konsertbesøk. I tillegg til egenøving forventes det at studentene organiserer samspillsøvinger utenom undervisningstiden.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Avsluttende konsert

Studenten skal delta aktivt på avsluttende konsert.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeid med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 18. mai 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2021