Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Akkom­pag­ne­ment for pia­nis­ter

 • Emnetype: Valgemne.
 • Gjennomføres: 2. semester, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: 20-varianten er forhåndskrav til 21-varianten.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet gjelder alle pianister på kandidatstudiet i utøving. I emnet arbeides det med kunnskaper, ferdigheter og holdninger i forhold til akkompagnementsfaget.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har ferdigheter i å akkompagnere og musisere med sangere og instrumentalister
 • kan dokumentere innsikt i repertoar fra ulike epoker og språkområder
 • er bevisst pianistens rolle i ulike samspillsituasjoner
 • viser innsikt i ulike musikalske samarbeidsaspekter
 • viser ferdigheter i prima vista-spill og innstudering
 • kan redusere partiturer til anvendelige klaversatser

Innhold

Arbeidet med emnet omfatter

 • akkompagnement av sangere og instrumentalister, enkeltvis og i ensembler
 • praksis i bladlesing og hurtig innstudering
 • analyse av vokalmusikk
 • studier av ulike akkompagnatørers spill
 • studier av transkriberte akkompagnementsatser med tanke på forenkling og tilrettelegging for klaver
 • studier av akkompagnementssatsenes rolle i ulike musikkformer
 • historiske studier av klaverets rolle som akkompagnementsinstrument

Det praktiske arbeidet med sangere vil utgjøre den største delen av emnet, men emnet vil også kunne sees i sammenheng med kammermusikk og arbeid med andre instrumentalister.

Organisering

Undervisningen foregår normalt i grupper. I enkelte tilfeller kan det undervises individuelt. I samarbeid med aktuelle lærere utarbeides det en plan for hvilket repertoar den enkelte student skal arbeide med sammen med medstudenter. Studentgruppene arbeider dels selvstendig, dels under veiledning av akkompagnementslærer.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en pensum-/repertoarliste på minimum 40 minutter som skal godkjennes av faglærer. Gjennomgått repertoar skal omfatte verker fra de mest sentrale epokene og kommer i tillegg til repertoar i kammermusikk.
 2. Studenten skal i løpet av studieåret delta som akkompagnatør/medspiller ved 1 intern konsert på NMH.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en 30 minutter praktisk eksamen med minst to interne sensorer, hvor studenten vil bli prøvet i ulike akkompagnementsoppgaver, f.eks. et utvalg verk fra repertoarlisten og prima vista-spill.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2021