Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Anvendt musikk­tek­no­lo­gi

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Betstått 1. avdeling i kandidatstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet bygger på Studio II og vil gi en dypere praktisk og teoretisk innføring i hvordan man kan generere, bearbeide, og fremføre musikk med eller uten akustiske instrumenter med utgangspunkt i elektroakustisk komposisjon og estetikk.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan arbeide selvstendig med generering, programmering, bearbeiding, og fremføring av elektroakustisk musikk
 • har god kjennskap til minst ett program for computer-støttet komponering (CAC) fremføring eller generering av lyd
 • kan relatere sitt arbeid til akusmatisk komposisjon, live elektroakustisk komposisjon, lydlandskap komposisjon og computer-støttet komponering (CAC)

Innhold

Emnet kan inneholde følgende fra et bredt spekter av musikkteknologiske områder:

 • Programmering i MaxMSP, Super Collider, C Sound, Open Music eller lignende.
 • Avansert lydprosessering.
 • Sanntidsfremføring av elektroakustisk musikk med Ableton Live eller andre egnede programmer.
 • Fremføringssituasjoner med flere høyttalere.

Organisering

Emnet undervises i grupper, normalt annenhver uke i vårsemesteret tredje studieår og høstsemesteret fjerde studieår. Undervisningen kan også organiseres som prosjektundervisning. Det legges stor vekt på at studenten arbeider selvstendig.

Ved begynnelsen av hvert studieår vil det foreligge en detaljert plan for undervisningstidspunkter. Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal hvert semester levere én til to komposisjoner som enten kan være

 1. en komposisjon som skal realiseres akustisk (instrumentalt) med utgangspunkt i computer-støttet komponering eller
 2. en elektroakustisk komposisjon med muligheter til å inkludere alle musikkteknologiske områder, som enten kan fremføres akusmatisk eller live elektroakustisk

Studenten skal til sammen levere tre til fire komposisjoner i løpet av emnet.

Frist: Innen 15. april skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en skriftlig eksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Skriftlig eksamen

Studenten skal utarbeide en komposisjon som kan være enten computer-støttet eller elektroakustisk. Komposisjonen fremføres hvis det er aktuelt.

Frist: Komposisjonen skal leveres innen 15. mai til faglærer.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 9. feb. 2021