Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Anvendt musikk­tek­no­lo­gi – pro­gram­me­ring i MaxMSP

  • Emnetype: Valgemne.
  • Emnenivå: Bachelor.
  • Gjennomføres: Ett semester, vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir en praktisk og teoretisk innføring i hvordan man arbeider i programvaren MAX for å generere og prosessere lyd, samt hvordan programvaren kan brukes for fremføring av elektroakustisk musikk/live performance.

Faglærer i emnet: Ikke fastsatt.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

  • arbeider selvstendig med lydgenerering, programmering og prosessering, samt fremføring av elektroakustisk musikk
  • relaterer arbeidet sitt til akustisk komposisjon, live elektroakustisk-komposisjon eller lydlandskap-komposisjon

Innhold

Emnet inneholder grunnleggende programmering i Max og baserer seg i hovedsak på deler av de 24 Tutorials i Max-programmet

Organisering

Emnet undervises i grupper, normalt en dobbelttime annenhver uke. Undervisningen kan også organiseres som prosjektundervisning. Det legges stor vekt på at studenten arbeider selvstendig.

Arbeidskrav

Studenten skal hvert semester levere seks til åtte programmeringsarbeider samt en komposisjon/etyde på minimum tre minutter

Frist: 15. mai.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeid med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 9. feb. 2021