Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Arran­ge­ring II

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen og praktisk/muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter tilegnelse av kunnskaper, oppøving av ferdigheter og teknikker, kreative arbeider og vurdering av egne og andres komposisjoner og arrangementer.

Emnet etterfølger Arrangering I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • behersker generelle prinsipper for arrangering av folkemusikk
 • har kunnskap om musikalsk struktur samt folkemusikkens elementer og bruken av disse
 • har kunnskap om harmonisering og besifring, og hvordan dette kan brukes i folkemusikken
 • kan skrive og innstudere egne arrangementer for ulike besetninger
 • viser kreativitet og nyskaping ved arrangering og komponering av folkemusikk
 • har kunnskap innen funksjonsharmonisering

Innhold

Uavhengig av musikken som velges, hvilke stilarter en tar utgangspunkt i og hvilken rekkefølge en finner hensiktsmessig, skal følgende temaer normalt inngå i emnet:

 • Arrangering på folkemusikalsk grunn.
 • Komponering.
 • Analyse av innspillinger av arrangert folkemusikk.
 • Arbeid med arrangering instrumentalt og vokalt.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper.

Det stilles store krav til studentens evne til å arbeide selvstendig med emnet. I undervisningen, kan det også legges inn forelesninger, diskusjoner og kollokviearbeid. Undervisningen vil også ta utgangspunkt i arbeider som studentene selv legger fram. Arbeidet med emnet samordnes med studentens utøvende emner der det er hensiktsmessig. Det utarbeides en plan for musikken som skal studeres, de teknikker studenten skal arbeide med og de oppgaver studenten skal løse.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en todelt eksamen der den praktisk/muntlige delen blir mest vektlagt. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Hjemmeeksamen og praktisk/muntlig eksamen

Eksamen består av en skriftlig del og en praktisk/muntlig del. En hjemmeeksamen med arrangering for en gitt besetning besvares innen en uke. På bakgrunn av besvarelsen fremfører studentene egne arrangement, samt svarer på spørsmål fra sensorene.

Tid for utlevering av hjemmeeksamen fastsettes av Musikkhøgskolen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021