Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Års­stu­di­um i kirke­mu­sikk II

  • Emnetype: Videreutdanning/valgemne.
  • Emnenivå: Videreutdanning.
  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår. Veiledende undervisningstid: onsdager/torsdager*.
  • Avsluttende vurdering: Se studieplan for VUKM2.
  • Forhåndskrav: Opptaksprøve.
  • Undervisningsspråk: Norsk og/eller engelsk.

Kort om emnet

Årsstudium i kirkemusikk II er en videreutdanning, men kan også velges som valgemne. Man har da status som deltidsstudent og forplikter seg til dette valgemnet over to år.

*Undervisningen foregår onsdag og torsdag kl. 09.00 – 16.00, og deltidsstudenter følger onsdagen det ene året og torsdagen det andre året.

Studiet består av følgende emner:

  • KMHOINST51 Orgelspill.
  • LITSPILL50 Liturgisk spill.
  • LITHYM50 Liturgikk/hymnologi og liturgisk sang.
  • Fordypningsemne på 10 studiepoeng (dersom man ønsker å bli godkjent kantor må man velge KORLED50 som fordypning – dette gjøres ved opptak).

Se studieplanen for årsstudiet for utfyllende informasjon om studiet og for emnebeskrivelser.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021