Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Audition­tre­ning for san­ge­re

Kort om emnet

Emnet skal forberede studentene til audition for profesjonelle agenter, kormestere, operahus, kirkemusikere, festivalsjefer, internasjonale konkurranser osv. Dette skjer gjennom trening på auditionsituasjonen etterfulgt av konstruktive tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter, i tillegg til samtaler rundt relevante temaer.

Emnet retter seg mot utøverstudenter som har klassisk sang som hovedinstrument.

Faglærer i emnet: Barbro Marklund.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har kunnskap om hva som forventes og vurderes på en audition
  • har et repertoar av auditionarier fra flere epoker og språkområder som passer for vedkommendes stemmetype

Innhold

Undervisningen består av gruppetimer med faglærer og pianist. I timene gis det språklig, estetisk og stilmessig innføring i arier fra ulike epoker. Utvalget av arier skjer i samråd mellom studenten og faglærer.

Studentene skal veksle mellom å synge auditioner fremfor medstudenter og lærere og være jurymedlem. Studentene vil gjennom dette få trening både i å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger. Det forventes stor egeninnsats fra studentene mellom undervisningsøktene.

Valg av innhold og tema vil til en viss grad gjøres ut fra de behov som finnes i studentgruppen.

Organisering

Emnet er organisert som gruppetimer på 90 minutter annenhver uke, over to semester.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
  2. Studenten skal delta på minimum fire fiktive auditioner foran en jury av medstudenter, organisert i undervisningstiden.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt

Publisert: 18. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021