Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Barne­mu­sikk­pro­duk­sjon

Kort om emnet

Gjennom emnet skal studenten få erfaring med, kunnskaper om og ferdigheter i musikkproduksjon rettet mot barn som målgruppe, komposisjon av barnemusikk og scenisk formidling av musikk til barn.

Faglærer i emnet: John Vinge.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

 • Kan skape, gjennomføre og vurdere musikkproduksjon der barn er målgruppe.
 • Har kunnskap om barnekultur og barnemusikk som sjanger.
 • Kjenner til sentrale institusjoner og formidlingsarenaer for barnemusikk.

Innhold

Emnet søker å utforske ulike relevante aspekter knyttet til produksjon for , med og av barn.

Sentrale temaer:

 • Barnemusikk som sjanger.
 • Komponering av barnemusikk.
 • Lytting og analyse.
 • Barnekulturteori.
 • Formidlings- og interaksjonskonsepter.
 • Musikalsk entreprenørskap.

Organisering

Emnet organiseres som ti samlinger á fire undervisningstimer (180 minutter) fordelt på høst- og vårsemesteret. Undervisningen organiseres som forelesninger, workshops, prosjektarbeid, institusjons- og konsertbesøk.

Studentene vil også få fem klokketimer veiledning i gruppe.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten leverer en beskrivelse av prosjektet innen 15. desember i emnets første semester.
 3. Gjennomføring av prosjektet med en offentlig fremføring
 4. Refleksjonsnotat (800 til 1200 ord). Tema for refleksjonsnotatet blir gitt av faglærerne i emnet. Notatet leveres i Canvas innen 15. mai kl. 13.00.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studentene vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 22. jun. 2020