Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Bas­so con­ti­nuo

  • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
  • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjelder studenter som har cembalo som hovedinstrument. En vesentlig del av kammermusikklitteraturen for en cembalist er knyttet til akkompagnementsteknikken basso continuo.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har kunnskap om de ulike former og stiler innen basso continuo
  • har praktiske ferdigheter i basso continuo

Innhold

Arbeidet med emnet omfatter

  • oversikt over de forskjellige besifringsmåter og spillearter
  • teoretisk innsikt i alle former for basso continuo
  • studier av vokal- og instrumentalmusikk der basso continuo benyttes
  • utvikling av studentens praktiske ferdigheter i basso continuo

I valg av repertoar legges det vekt på å oppnå en differensiert stilfølelse, både mht den historiske utvikling og de forskjellige nasjonale stilretninger.

Organisering

Undervisningen foregår normalt i grupper. En del av undervisningen vil bli organisert slik at studentene får trening i å spille basso continuo med vokal- og instrumentalgrupper i forskjellige format.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minst 40 minutter som omfatte verker fra ulike stilarter fra 1600 og 1700-tallet. Noe av repertoaret kan inngå i hovedinstrument- eller kammermusikkrepertoaret.

Frist: Innen 15. mai i emnets fjerde semester må repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av minst to interne sensorer på grunnlag av en praktisk eksamen.

Praktisk eksamen

Studenten framfører et selvvalgt program på ca. 30 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021