Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Besif­rings­spill og impro­vi­sa­sjon for pia­nis­ter

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter på kandidatstudiet i musikkpedagogikk med klassisk klaver som hovedinstrument. Emnet gir en innføring i besifringsspill og improvisasjon.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • behersker besifringsspill, akkompagnementsmønstre og transponering
 • kan anvende teori om skalaer og stilarter til å improvisere
 • kan spille viser etter gehør

Innhold

Med utgangspunkt i studentens forutsetninger og framtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med

 • samspill og akkompagnement
 • besifringsspill
 • transponering
 • gehørspill
 • improvisasjon

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i gruppe på opptil fire studenter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minimum 30 minutter som skal omfatte

 • besifrede melodier som viser forskjellige akkompagnements- og rytmemønstre
 • improvisasjon ved bruk av ulike skalatyper
 • improvisasjon med utgangspunkt i ulike stilarter
 • viser etter gehør

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 15 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill og enkel transponering.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021