Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Beve­gel­se I

  • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjelder for studenter som går i første avdeling på klassisk utøvende studium med sang som hovedinstrument, og gjennomføres i studiets fire første semestre.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har basisferdigheter innenfor de ulike bevegelsesfagene som inngår i emnet

Innhold

Emnet omfatter

  • grunnleggende dansetrening i forskjellige stilarter
  • rytmikk
  • innføring i ulike bevegelsesteknikker som f.eks. tai chi, Feldenkrais, Biomekanikk (Timani), med mer

Valg av lærestoff og vektlegging av de ulike temaene vil til en viss grad gjøres ut fra de behov som er i studentgruppen.

Organisering

Undervisningen i emnet foregår ukentlig over begge studieår, og skjer i gruppe bestående av første- og andreårsstudenter. Det er utarbeidet en rulleringsplan for hvilke temaer det undervises i for det enkelte studieår. Undervisningen i de ulike temaene skjer i bolker.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fra undervisningen fører til at studenten ikke får godkjent emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i emnet, må studenten følge undervisningen i emnet på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 7. mar. 2022