Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Blåse­en­sem­ble

  • Gjennomføres: Prosjekt, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Ensemblet settes sammen av to blåsekvintetter (fløyte, obo, klarinett, fagott og horn) som stamme og utvides når repertoaret krever det. Ensemblet vil arbeide med sentrale verk for besetningen og skal forberede studentene mot yrket som profesjonelle ensemble- og orkestermusikere.

Påmelding til emnet skjer gjennom hovedinstrumentlærere i samarbeid med faglærer i emnet.

Emneansvarlig: Fagseksjon for blåsere og slagverk.

Faglærere i emnet: Leif Arne Pedersen /gjester.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • teknisk og stilmessig behersker sentralt repertoar for besetningen
  • dokumenterer kunnskap om yrket som ensemble- og orkestermusiker

Innhold

I emnet vil studentene arbeide med sentralt repertoar for besetningen og konsertere på profesjonelt nivå.

Organisering

Ensemblet har normalt ett prosjekt i høstsemesteret og ett i vårsemesteret. Prosjektene ender med konsert som normalt holdes i NMHs lokaler. Konsertene gjentas ofte på eksterne arenaer og i noen tilfeller med turnéer utenlands.

Hvert prosjekt forberedes gjennom fem prøver à fire klokketimer. I tillegg vil det bli individuelle prøver/gruppeprøver før konserter.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk oppmøte på alle prøver og konserter. Egen forberedelse til undervisning og musikalske prøver forutsettes.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i samarbeid med ansvarlig dirigent for prosjektet på grunnlag av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021