Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Bruks­gi­tar – impro­vi­sa­sjons­ret­tet I/II

 • Emnetype: Valgemne.
 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: 20-varianten er forhåndskrav til 21-varianten.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter enkel innføring i besifringsspill og praktisk bruk av instrumentet. Emnet kan ikke velges av studenter med gitar som hovedinstrument.

Emneansvarlig: Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.

Faglærer i emnet: Geir-Otto Nilsson.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har basisferdigheter i å utnytte gitarens muligheter som støtteinstrument i ulike musikkpedagogiske sammenhenger

Innhold

Aktuelt innhold er

 • grunnleggende gitartekniske ferdigheter
 • besifringsspill
 • gehørspill
 • transponering
 • improvisasjon
 • samspill og akkompagnement

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i gruppe på to til fire studenter. Innhold og arbeidsmåte tilpasses studentenes nivå. Veiledende undervisningsressurs er 22,5 minutter i uken per student i 24 uker.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en pensum-/repertoarliste på minst 20 minutter som omfatter alle arbeidsområdene i emnet.

Frist: Pensum-/repertoarlisten skal godkjennes av faglærer innen 1. mai i andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. ti minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i enkel transponering etter gehør og prima vista spill etter besifring.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021