Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Bruks­in­stru­ment

  • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter arbeid med grunnleggende ferdigheter på et bruksinstrument relatert til folkemusikk. Studenter med melodiinstrument som hovedinstrument kan velge mellom bruksgitar, brukspiano eller brukstrekkspill. Alternativt kan de velge et annet folkemusikkinstrument enn sitt eget. For studenter med akkordinstrument som hovedinstrument velges i stedet et melodisk folkemusikkinstrument som bruksinstrument.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser grunnleggende ferdigheter på instrumentet
  • har kjennskap til instrumentets muligheter og særpreg innenfor folkemusikken

Innhold

Arbeid med emnet omfatter

  • opptrening av lese- og spilleferdighet, både prima vista og eventuelt besifringsspill
  • arbeid med akkorder og akkordprogresjoner/melodiføring og frasering
  • praktisk erfaring med bruk av instrumentet innenfor folkemusikk
  • samspill og akkompagnement

Organisering

Undervisningen gis i grupper på to til fire studenter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenter skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minimum 30 minutter.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning):

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021