Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Bruks­kla­ver II

 • Gjennomføres: 2. eller 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjelder studenter på kandidatstudiet i kirkemusikk og sangstudenter på kandidatstudiet i utøving, og bygger videre på emnet Bruksklaver I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan anvende klaveret som støtteinstrument til solospill og akkompagnering
 • behersker grunnleggende klaverteknikk
 • kan fremføre pianostykker ved hjelp av noter og gehør
 • behersker besifringsspill og transponering

Innhold

Med utgangspunkt i studentens forutsetninger og fremtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med

 • notespill
 • samspill og akkompagnement
 • besifringsspill
 • transponering
 • gehørspill
 • klaverteknikk

For kirkemusikkstudenter skal undervisningen vektlegge arbeid med kirkemusikkrepertoar. Undervisningen kan samordnes med hovedinstrumentundervisningen.

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i grupper på opptil fire studenter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minimum 20 minutter som skal omfatte

 • stykker fra klaverlitteraturen
 • akkompagnement etter noter, besifring og gehør
 • besifrede melodier som viser forskjellige akkompagnements- og rytmemønstre
 • transponering av besifrede melodier
 • viser etter gehør
 • repertoar fra 20. århundre. Minstekrav til nivå bør tilsvare Grieg: Lyriske stykker op. 12 og enkle standardlåter med besifring

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 15 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill og enkel transponering.

Studenten må selv melde fra til

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021