Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Bruks­slag­verk

  • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet tar for seg melodisk slagverk som bruksinstrument.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser ferdigheter i grunnleggende besifringspill og akkompagnementsprinsipper
  • behersker enkel transponering av melodiske og harmoniske strukturer
  • kan improvisere med utgangspunkt i et akkordskjema
  • kan anvende grunnleggende gehørspill

Innhold

Med utgangspunkt i studentens forutsetninger skal emnet omfatte arbeid med å bruke melodisk slagverk som bruksinstrument.

Organisering

Undervisningen gis normalt i grupper på tre studenter. Studenter som har et fravær på mer enn 20 prosent mister retten til aktiv deltagelse i undervisningen og til kontinuerlig veiledning.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et program som velges i samarbeid med faglærer.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må praktisk eksamen gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021