Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Cembalo/​generalbass for blokk­fløy­tis­ter

  • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
  • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet gjelder studenter som har blokkfløyte som hovedinstrument, og skal gi en innføring i cembalospill og generalbass.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser grunnleggende spilleferdigheter på cembalo
  • har tilegnet seg et solo- og ensemblerepertoar fra 1600- og 1700-tallet
  • kan fremføre musikk med generalbassbesifring (basso continuo)

Innhold

Studier av italiensk, fransk, tysk og engelsk solo- og ensemblerepertoar fra 1600- og 1700- tallet. Det legges også vekt på teori og praksis innenfor besifringsspill og realisering av enkle basso continuo-stemmer.

Organisering

Det gis normalt individuell undervisning. Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på 20-30 minutter. Repertoarlisten skal omfatte solo- og ensemblerepertoar fra ulike land.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester må repertoarlisten være godkjent av faglærer

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter. Studenten kan i tillegg bli prøvet i prima vista-spill.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021