Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Dans og dra­ma

  • Emnenivå: Bachelor.
  • Gjennomføres: Som seminarer.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Opptak til PPU.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet har ikke egne studiepoeng, men er knyttet til studiepoengene i fagdidaktikk. Emnet undervises som seminarer.

Læringsmål

Læringsutbytte er beskrevet under emnet FAGDI65 – Fagdidaktikk.

Innhold

Gjennom arbeidet med emnet skal studentene utvikle evne til å uttrykke seg ekspressivt med kropp og stemme og få forståelse av det faglige fundamentet for bruk av dans og drama som metode for opplevelse, utfoldelse, utforsking og læring. Emnet forutsetter aktiv innsats og vilje til utprøving.

Innhold:

  • Sentrale dramatiske uttrykksformer og metoder som fiksjonsbygging, rollespill, tablå, dramatisering og lærer-i-rolle.
  • Barns rollelek og forståelse for sammenhenger mellom lek, dans og drama.
  • Improvisasjoner.
  • Sentrale danseformer som pardanser (for eksempel swing, salsa, tango), tradisjonelle folkedanser, kreativ dans og danser fra nyere ungdomskultur.
  • Musikk, dans og drama sin plass i tverrfaglig tema- eller prosjektorganisert undervisning.

Organisering

I all dans- og dramaundervisning er praktisk utprøvingsarbeid en viktig tilnærmingsmåte. Utprøving av metoder og uttrykksformer foregår som regel i grupper og vil veksle mellom didaktisk og estetisk fokusering.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk fremmøte i emnet. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få bestått vurdering.

Studentens vurderes i forhold til læringsmål for FAGDI65 – Fagdidaktikk. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer. Avsluttende vurdering i fagdidaktikk skjer ved eksamen i FAGDI65 – Fagdidaktikk.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 14. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021