Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Danse­spill

Kort om emnet

I emnet vil studentene lære repertoar og samspill innenfor ulike runddans/gammeldanstradisjoner, og prøve seg på å spille til dans. Emnet er åpent for alle studenter, men folkemusikkstudenter vil bli prioritert.

Faglærere i emnet: Håkon Høgemo, Andreas Bjørkås.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har et repertoar innen runddans/gammeldans på sitt instrument
  • kan spille til dans i gruppe
  • viser oversikt over sentrale utøvere av denne genren og sentralt repertoar på eget instrument

Innhold

Undervisningen vil foregå i gruppe. Faglærer vil presentere et repertoar som gruppen skal innstudere og arrangere sammen. Gruppen vil mot slutten av semesteret spille til dans.

Organisering

Gruppen vil ha tolv samlinger á tre undervisningstimer (135 minutter) i løpet av høstsemesteret. Noen av samlingene vil foregå kveldstid, der studentene sammen med faglærer spiller til dans. Det legges vekt på at studentene skal arbeide selvstendig og ikke-lærerstyrt mellom undervisningen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Studenten skal delta i dansespill minimum en gang.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021