Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Dra­ma II

  • Gjennomføres: Over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Opptak til studiet emnet inngår i.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Gjelder sangstudenter. Emnet er knyttet til studiepoengene i hovedinstrument.

Læringsmål

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten

  • tilegne seg sceniske teknikker og utvikle kunnskap om rollebygging
  • utvikle ferdigheter i å gi følelser, tanker og opplevelser en dramatisk form

Innhold

Emnet omfatter

  • bevegelse/komposisjon - trening og erfaring gjennom bruk av basisbevegelser
  • improvisasjon
  • fortelling, maskespill, rollespill
  • dramatisk formidling

Organisering

Undervisningen foregår i gruppe med sangerne i Kandidatstudiet i utøving – klassisk (KAUTKL).

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk fremmøte. Dette innebærer at fravær fra 20 % eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i emnet, må studenten følge undervisningen i emnet på nytt, enten hele eller deler av undervisningen. Omfanget fastsettes individuelt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021