Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Ensem­ble­le­del­se

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet tar for seg prinsipper for musikalsk ledelse og grunnleggende dirigentteknikk.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan lede et ensemble
 • viser elementær dirigentteknikk
 • kan forberede, innstudere og realisere et partitur
 • kan innstudere ny musikk med ensemble
 • kan forholde seg til forskjeller mellom sitt eget partitur og klingende resultat og gjøre nødvendige tillempninger i en praktisk innstuderingssituasjon

Innhold

Aktuelt innhold:

 • Formidling av musikalsk karakter og personlig tolkning.
 • Enkle prinsipper for kommunikasjon og ledelse.
 • Grunnleggende prøve-/innstuderingsteknikk.
 • Dirigenttekniske verktøy for blant annet ulike taktarter, tempokontroll og –overganger, avslag, fermater.
 • Fysiske øvelser for dirigenter.
 • Partiturstudier.
 • Ensemblespesifikke problemstillinger som for eksempel intonasjon i kor, sangteknikk, repertoar, stryketeknikk.
 • Innstudering av egen musikk og verk av nyere dato.

Organisering

Det undervises i grupper, og klassen utgjør et ensemble som studentene dirigerer. I første semester undervises emnet normalt sammen med kandidatstudiet i utøving – klassisk.

I emnets andre semester vil et øvingsensemble på fire musikere stå til disposisjon i deler av undervisningen. Undervisningen vil foregå i plenum, og hver student skal innstudere musikk med kvartetten.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i undervisningen

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at studenten ikke består emnet. Det forventes aktiv deltagelse i øvelser og aktiviteter som inngår i emnet.

2. Intern semesterprøve

Studenten skal dirigere et verk og svare på spørsmål fra faglærer. Prøven gjennomføres i klasseensemblet mot slutten av første semester.

3. Innstudering av egen musikk

Studenten skal skrive en studie med varighet minimum ett minutt som innstuderes med øvingsensemblet. Innstuderingen foregår foran klassen. Besetning oppgis av faglærer ved begynnelsen av studieåret. Arbeidskravet gjennomføres i løpet av andre semester.

4. Innstudering av verk

Studenten skal gjøre et innstuderingsarbeid av et oppgitt verk (fortrinnsvis fra nyere tid) med øvingsensemblet. Innstuderingen foregår foran klassen. Verket oppgis av faglærer ved begynnelsen av andre semester. Arbeidskravet gjennomføres i løpet av andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021