Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Ensem­ble­prak­sis i Det Norsk Solist­kor

 • Studiepoeng: 2 per prosjekt.
 • Emnenivå: Master.
 • Gjennomføres: Prosjekt, etter avtale med koret.
 • Avsluttende vurdering: Kontinuerlig vurdering.
 • Forhåndskrav: Prøvesang.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet er åpent for klassiske sangere.

Emnet er prosjektbasert og har et omfang på 2 studiepoeng per prosjekt. Opptak til emnet avgjøres på bakgrunn av prøvesang. Prøvesangen foregår normalt i slutten av mai for påfølgende studieår.

Ensemblepraksis i Det Norske Solistkor (DNS) kan ikke erstatte andre emner, slik som kammerkor, kammermusikk eller eventuelt andre ensembleemner.

Studentene som følger emnet deltar i inntil fire prosjekter med koret i løpet av et studieår. Hvilke prosjekter praksisen skal foregå i avtales mellom DNS og student. Registrering av deltakelse skjer i slutten av studieåret.

Faglærer i emnet: Grete Pedersen / Frank Havrøy.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kunnskaper om arbeidet i et profesjonelt kor
 • har vokal- og ensembletekniske ferdigheter som skal til for å synge i et profesjonelt kor

Innhold

Studentene deltar i det repertoar som er planlagt for de aktuelle prosjektene.

Hver student skal ha en veileder blant de faste sangerne i Det Norske Solistkor, men deltar for øvrig på lik linje med de faste sangerne.

Organisering

Prosjektene følger Det Norske Solistkor sin prøveplan, normalt i til sammen en uke. Prøveperioden kan inkludere helgeprøver.

Prøvesangen kan organiseres på følgende måte:

 • Studenten forbereder en solosang.
 • Studenten blir prøvd i prima vista.
 • Studenten blir prøvd i ensemblesang, sammen med sangere fra Det Norske Solistkor.

Noter på ensemblesangrepertoar vil bli tilgjengelig for studenten en uke før prøvesangen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk oppmøte på alle prøver og konserter i tilknytning til prosjektene der studenten deltar

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærere i emnet på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet (dvs. de prosjektene som ikke er gjennomført) i sin helhet gjennomføres på nytt.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021