Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Ensem­ble­sang

Kort om emnet

Valgemnet skal gi studentene muligheten til å synge i vokalensemble, en på hver stemme, uten dirigent. Studentene vil bli satt sammen i forskjellige konstellasjoner og arbeide fram mot en konsert hvert semester. Repertoaret vil først og fremst, men ikke nødvendigvis være begrenset til, a cappella vokalensemblerepertoar

Faglærer i emnet: Frank Havrøy.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har et innblikk i repertoar som finnes for vokalensembler
  • kan løse vokal- og ensembletekniske utfordringer i et vokalensemble
  • viser kompetanse innenfor musikalsk kommunikasjon i et vokalensemble
  • dokumenterer refleksjon omkring relevante sider av arbeidet i et vokalensemble

Innhold

Hver sanger inngår i ulike ensembler og deltar aktivt i øvingen fram til, planleggingen av og gjennomføringen av hvert semesters konsert. Høstsemesterets repertoar plukkes ut av faglærerne, vårsemesteret av studentene/faglærerne. Undervisningen gis som en blanding av praktiske øvelser/gjennomgang av repertoar og forelesninger i henhold til fagets læringsmål.

Organisering

Undervisningen gis ukentlig i 90 minutter, og med lengre prøver i forbindelse med konsertene.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
  2. Aktiv deltakelse på to konserter.
  3. Refleksjonsnotat (600 to 700 ord). Tema for refleksjonsnotatet blir gitt av faglærer i emnet. Notatet leveres i Canvas innen 15. mai kl. 13.00.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021