Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Exten­ded Ground slag­ver­k­en­sem­ble I og II

 • Gjennomføres: Ett semester, høst og vår. Våremnet er en videreføring av høstemnet.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptaksprøve ved behov. JZSLAGEN20 er forhåndskrav til JZSLAGEN21.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Studentene spiller sammen i et rytmisk slagverkensemble. Mål for undervisningen er å stimulere rytmisk forståelse, utfordre rytmiske begreper og gjøre studenten autonom og kreativ i samspill med andre slagverkere.

Emnet gir 5 studiepoeng per semester. Sammensetning av ensemblet avgjøres av faglærer i emnet.

Faglærer i emnet: Thomas Strønen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan spille rytmiske stemmer og motstemmer av høy kompleksitet i samspill med andre slagverkere
 • kan utføre autonome rytmiske fraseringer som utfordrer og kompletterer polyfone mønstre
 • har god forståelse for polyrytmikk, polymetrikk og taktarter i samspill med andre
 • kan innordne seg musikalsk i rytmiske og teksturelle omgivelser med en høy forståelse av ensemblespill og musikalsk plassering
 • kan initiere og påvirke gruppens dynamikk i rytmisk og formessig forstand med bakgrunn i innlærte metoder og estetikk
 • har forståelse for og kan anvende gruppens metodikk basert på tegn, innlærte forløp og spontan direksjon

Innhold

Emnet inneholder

 • innføring i bruk av ulike slagverkinstrumenter
 • øvinger i improvisasjon
 • egenøving og øving i ensemble
 • orientering om feltet historisk og praktisk
 • konsertopptredener

Organisering

Emnet omfatter ukentlige øvelser à fire undervisningstimer, i tillegg til konserter (minst en per semester) og workshops.

Undervisningen baseres på gehørbasert interpretasjon i samspill med slagverkgruppen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen og konserter som inngår i emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021