Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Folke­dans

Kort om emnet

I emnet vil studentene lære ulike danser innen runddans og bygdedans som vals, springar, gangar, reinlender, hamborgar og rull. Studentene vil lære om ulike stilretninger og lokale tradisjoner, og prøve seg på å delta på dansefest.

Emnet er åpent for alle studenter, men studenter på kandidatstudiet i utøving, folkemusikk vil bli prioritert.

Faglærere i emnet: Ikke avklart.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

  • kan et repertoar danser innen folkedans
  • viser grunnleggende ferdigheter i de ulike folkedansenes danseteknikk, generelt bevegelsesuttrykk, grunntrinn og teknisk utførelse

Innhold

Undervisningen vil foregå i gruppe. Faglærer vil instruere de ulike dansene. Gruppen vil mot slutten av semesteret delta på dansefest.

Organisering

Gruppen vil ha tolv samlinger á tre undervisningstimer (135 minutter) i løpet av høstsemesteret. Noen av samlingene vil foregå på kveldstid, der studentene sammen med faglærer er med på dansefest. Det legges vekt på at studentene skal arbeide selvstendig og ikke-lærerstyrt mellom undervisningen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Studenten skal delta på dansefest minimum en gang.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 30. nov. 2022