Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Folke­mu­sikk­in­stru­ment

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: 20-varianten er forhåndskrav til 21-varianten.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir studenten undervisning i et folkemusikkinstrument. Aktuelle instrumenter kan være for eksempel fele, folkesong, langeleik, lur, bukkehorn, munnharpe. Lur og bukkehorn kan kun velges av messingblåsere.

Hvilket folkemusikkinstrument som ønskes oppgis i søknadsskjemaet til valgemner.

Det er et begrenset antall plasser og folkemusikkstudenter vil få førsteprioritet.

Emneansvarlig: Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

Faglærer i emnet: Ulike lærere.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har forståelse for instrumentets egenart
 • behersker spilleteknikk(er)
 • har innsikt i aktuelt repertoar og relevant oppføringspraksis
 • har innsikt i hvordan instrumentet kan brukes i nyere stilarter

Innhold

Studenten lærer å spille på instrumentet, og hvordan det brukes i tradisjonell musikk. Ut fra studentens forutsetninger og interesser kan det også arbeides med å bruke instrumentet i nyere stilarter.

Aktuelle tema:

 • Gehørspill.
 • Spill etter noter.
 • Slåtter og visetoner fra forskjellige tradisjoner.
 • Tonalitet.
 • Asymmetriske tretakter.

Organisering

Undervisningen gis i hovedsak individuelt, med en undervisningsressurs på 22,5 minutter per uke i 24 uker. NMH disponerer noen lurer, de andre instrumentene må studenten være forberedt på å skaffe selv.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på 20 til 30 minutter som skal godkjennes av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på en av to alternative måter:

 • Alternativ 1: Studenten kan ved studiestart forplikte seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I slike tilfeller vil kravet om eksamen (alternativ 2) falle bort, og avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.
 • Alternativ 2: Karakter fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021