Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Utvi­det hoved­in­stru­ment for KAMP

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir 4. års musikkpedagogikk-studenter ekstra undervisning på sitt hovedinstrument.

Læringsmål og innhold i MPHOINST26 er knyttet til emnet Hovedinstrument II i Kandidatstudiet i musikkpedagogikk. Se emnebeskrivelser for dette emnet her.

Emneansvarlig: Hovedinstrumentlærer.

Organisering

Studenter som velger dette valgemnet får 15 minutter ekstra hovedinstrumentundervisning per uke som til sammen med ordinær hovedinstrumenttime utgjør 60 minutter i uken i 29 uker.

Arbeidskrav

Studenten skal levere en utvidet repertoarliste på hovedinstrument i 2. avdeling på til sammen 60 minutter.

Avsluttende vurdering

For studenter med klassisk eller folkemusikkinnretning:

Repertoarlengde utvides med ti minutter, slik at eksamensprogrammet totalt skal vare ca. 40 minutter.

For studenter på jazz/rock/pop-innretning:

Eksamensprogrammet skal normalt ha en varighet på ca. 45 minutter. Eksamenstiden kan utvides til inntil 60 minutter. Dette skal være faglig begrunnet og godkjent av faglærer. Endret eksamenslengde meldes eksamenskontoret innen 1. november i emnets 3. semester. Minst 2/3 av spilletiden skal være med ensemble.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2022