Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Fransk

  • Gjennomføres: Over ett semester (høst/vår).
  • Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen
  • Forhåndskrav: Opptak til et studieprogram emnet inngår i, eventuelt Innføringskurs i fonetikk og stemmeteori.
  • Undervisningsspråk: Norsk, fransk.

Kort om emnet

Emnet gjelder for studenter ved mastergradsstudiet i utøving – operarepetitør. Emnet undervises annethvert år.

Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i innstudering og formidling av fransk sangrepertoar.

Emneansvarlig: Norges musikkhøgskole.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • behersker fransk på et nivå som gjør det mulig å innstudere og fremføre fransk repertoar på originalspråket
  • kan bruke og gjenkjenne grammatiske former av verb og substantivets samt substantivets kasuser etc., slik at en ved hjelp av ordbok og kunnskap om grammatikk selv kan oversette og forstå franske sangtekster

Innhold

Emnet inneholder

  • basisgrammatikk knyttet til lærebok på nybegynnernivå og tekster fra den franske sanglitteraturen.
  • arbeid med diksjon
  • oversetting av franske sangtekster

Organisering

Gruppeundervisning. Studentene bør også jobbe i kollokviegruppe med enkelte temaer.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Muntlig eksamen

Omfang: 20 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Pensum

Pensumliste utleveres av faglærer ved semesterstart.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 24. jan. 2023