Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Instru­ment

Kort om emnet

Emnet gjelder for studenter på det frie kandidatstudiet. Det omfatter arbeid med et for studenten sentralt instrument som ikke inngår i hovedemnet på studiet. Formålet med emnet er videreutvikling på instrumentet (evt. vokalt) for å ivareta studentens helhetlige musikalske og faglige utvikling. Emnet tildeles normalt studenter med prosjekt innen komposisjon/produksjon der instrumentet spiller en viktig rolle i den skapende prosessen, men der studenten i hovedemnet skal vurderes på det helhetlige musikalske resultatet.

Undervisningsressursen til emnet skal tas fra studentens samlede individuelle ressurs, og tilsvarer normalt ressursen i INSTVAR20 Instrumentvariant. Emnet kan gjennomføres to ganger, med 5 stp. uttelling hver gang (se også Læringsmål).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har instrumentale/vokale ferdigheter til å realisere sine musikalske intensjoner
  • viser stilforståelse og kunstnerisk uttrykksevne
  • har tilegnet seg et representativt repertoar for instrumentet/ innenfor sjangeren
  • behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving

Emnet kan gjennomføres to ganger (FRINST10A og 10B). De samme læringsmålene gjelder for begge emner, men for FRINST10B forventes et høyere nivå ved avslutningen av emnet enn for FRINST10A. Repertoaret i FRINST10B skal være nytt og ikke overlappe med repertoaret i FRINST10A.

Innhold

Arbeid med emnet vil normalt omfatte

  • innstudering av repertoar
  • tekniske øvelser
  • interpretasjon
  • øvings- og innstuderingsteknikker
  • studier av lydmateriale/innspillinger. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer

Organisering

Undervisningen gis individuelt.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i studentens individuelle utdanningsplan.

Arbeidskrav

Studenter skal ved slutten av studieåret legge fram en liste over musikk det er arbeidet med på minimum 30 minutter.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal listen være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 9. sep. 2021 — Oppdatert: 30. mar. 2022