Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Gehør, teori og arran­ge­ring III

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Bestått JZTEO11 Gehør, teori og arrangering 2 eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

I emnet arbeides det med komponering og arrangering for ulike ensembler, gehørarbeid med utgangspunkt i ulike musikalske praksiser, og arbeid med kreative prosesser. I emnet forenes teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Faglærer(ne) utarbeider en årsplan for emnet som kunngjøres i starten av første semester.

Emnet bygger på Gehør, teori og arrangering II (JZTEO11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan bruke gehøret aktivt i skapende og analytisk arbeid med musikk
 • har erfaring med å arrangere for ensembler av ulik sammensetning
 • har erfaring fra arbeid med ulike musikalske praksiser
 • kjenner til teknikker for idéutvikling i forbindelse med komposisjonsarbeid

Innhold

Emnet inneholder normalt

 • Arrangering: arbeid med linjeføring, instrumentering, rytmikk og harmonikk
 • Gehør: dybdestudium av en musikalsk praksis med dennes melodiske/rytmiske strukturer, eventuelle notasjonsformer, improvisasjonsmuligheter osv.
 • Idéutvikling: kreative prosesser, med bakgrunn i andre kunstneres musikk og arbeidsmetoder

Årsplan for emnet vil gi detaljert informasjon hvordan de ulike temaene vil bli behandlet i det gjeldende studieåret.

Organisering

Undervisningen gis normalt i moduler. Modulene kan knyttes opp til undervisning i prosjektensemble. Arbeidsformer kan være teoretiske innføringer, praktiske øvelser, skriftlig arbeid, gjennomspilling av materiale og samtaler i plenum.

Årsplan for emnet vil gi en mer detaljert oversikt over hvordan undervisningen vil bli organisert i det gjeldende studieåret.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Arrangering: Studentene skal levere ett arrangement per type ensemble som det har blitt undervist i, samt delta i innstudering/gjennomspilling av disse. Frist og dato for gjennomspilling fastsettes i årsplan for emnet. Denne kunngjøres ved starten av første semester.
 2. Gehør: Det er obligatorisk oppmøte i alle timer som inngår i gehørmodulen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 fører til at modulen ikke blir godkjent.
 3. Idéutvikling: 1–3 skriftlige og/eller musikalske innleveringer som dokumenterer arbeidet i modulen. Dette kan for eksempel være analyser, refleksjoner og musikalske skisser, etter spesifikasjon fra faglærer. Frist fastsettes i årsplan for emnet.

Senest innen 15. mai skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig på grunnlag av en samlet vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten ta hele eller deler av emnet på nytt.

Vedtatt i studieutvalget 01.09.2020, sak 42/20, med virkning for studenter f.o.m. startkull 2018.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021