Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Gruppe­le­del­se i orkes­ter

  • Emnetype: Valgemne for utøvende strykere på masternivå.
  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir studenten trening i å være gruppeleder i orkester.

Emnekoordinator: Torolf Mørk Karlsen

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har kunnskap om og ferdigheter i ledelse av orkestergrupper

Innhold

Emnet omfatter å delta som gruppeleder på ett prosjekt og som tuttimusiker i to prosjekter per studieår. Et av prosjektene kan inngå som en del av ordinær orkesterplikt som inngår i emnet UTREPINT – Repertoar og interpretasjon

Organisering

Gruppeledelse og deltakelse kan foregå i høgskolens symfoniorkester, kammerorkester, samtidsensemble eller andre ensembler etter avtale. Orkesterprosjekter varer normalt én uke, med daglige øvelser på fire til fem timers varighet som leder opp mot en avsluttende konsert.

Arbeidskrav

  1. Studenten skal være gruppeleder i minst ett prosjekt.
  2. Studenten skal være tuttimusiker i to prosjekter.
  3. For alle tre prosjekter gjelder obligatorisk, aktiv deltagelse på alle oppsatte prøver og konserter.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emnekoordinator i samarbeid med dirigent på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må den delen av emnet som ikke er bestått gjennomføres på nytt.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021