Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Impro­vi­sa­sjon i stu­dio

  • Gjennomføres: Over to semestre, høst og vår.
  • Veiledende undervisningstid: Tirsdager, kl. 10.00 – 11.30.
  • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
  • Forhåndskrav: Deltakere må ha gjennomført MUSTEK22 eller kunne dokumentere tilsvarende kunnskaper.
  • Undervisningsspråk: Norsk og/eller engelsk.

Kort om emnet

Arbeid i lydstudio gir den improviserende musikeren mulighet til å tilegne seg noe av arbeidsformen til komponisten - til å underbygge eller endre intuitive valg, og til å skape musikk som har sin opprinnelse i improvisasjon, men som kan ta helt andre retninger og former enn konsertimprovisasjonen. Emnet vil gi studenten erfaring med dette. Emnet vil også ta for seg hvordan arbeidet i studio kan være en katalysator og inspirator for konsertimprovisasjon.

Emneansvarlig: Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

Faglærer i emnet: Ivar Grydeland.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan benytte relevante verktøy for improvisasjon i studio
  • kan lage verk i lydstudio der både musikalsk improvisasjon og lydstudioets muligheter benyttes
  • viser evne til å reflektere over kunstneriske problemstillinger knyttet til det å arbeide som intuitivt skapende musiker i studio
  • kan motta og gi konstruktiv tilbakemelding på egne og medstudenters arbeid

Innhold

Gruppen vil få presentert eksempler på relevante verk, og skal delta i en diskusjon omkring verkene. Gjennom semesteret vil studenten bli presentert for et utvalg verktøy, og vil få enkle oppgaver knyttet til bruken av disse.

Studenten arbeider med arbeidskravene – å lage to egne verk. Disse verkene, og arbeidsprosessen med verkene, kunstneriske problemstillinger o.a. deles med gruppen underveis i semesteret.

Organisering

Det undervises 90 minutter per uke, i tillegg gis det 120 minutter veiledning per student.

Arbeidskrav

Studentene skal presentere to egne verk for gruppen, og gi tilbakemelding på de andre studentenes presenterte verk.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål.

Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå på to innleverte verk. Vurderingen gjøres av faglærer.

Hjemmeeksamen

Studenten skal levere to større, gjennomarbeidede verk til vurdering. Studenten jobber med verkene gjennom semesteret.

Frist for innlevering fastsettes av Musikkhøgskolen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 3. feb. 2021