Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Inn­stu­de­ring og kon­sert­prak­sis for kom­po­nis­ter

  • Studiepoeng: 2 studiepoeng per prosjekt.
  • Gjennomføres: Prosjekt.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir komposisjonsstudenten erfaringer i det praktiske arbeidet rundt oppføringen av et verk, gjennom planlegging, utarbeidelse og gjennomføring av en offentlig fremførelse. Studenten skal i emnet samarbeide med en eller flere utøvere om å fremføre et selvkomponert verk. Ett prosjekt på 2 studiepoeng kan inneholde flere verker.

Registrering av deltagelse skjer i slutten av studieåret.

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Faglærer i emnet: komposisjonslærer.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har evne til å samarbeide og kommunisere med utøvere
  • kan formidle egne musikalske visjoner til utøverne
  • er kjent med innstuderingsprosedyrene til utøverne

Innhold

Emnet omfatter hele prosessen fra planlegging og innstudering av verket, samt gjennomføring av en konsert. Det legges vekt på at utøvere og komponist skal samarbeide, og i fellesskap komme frem til det endelige uttrykket.

Organisering

Det forventes at studenten selv tar initiativ til å organisere innstuderingen og fremføringen. Studenten oppfordres også til å benytte seg av utøverne i komposisjonsarbeidet, og gjøre revideringer basert på deres innsikter. Studentens komposisjonsveileder vil følge prosessen, og være tilstede under noen av prøvene. Emnet avsluttes med en fremføring/konsert/performance/instalasjon.

Arbeidskrav

  1. Emnet avsluttes med en fremføring, som kan dokumenteres med lyd og/eller bilde.
  2. Komponist og utøvere skal ha to til tre øvelser sammen før fremføringen. Veileder kan delta på en av disse øvelsene. Student og veileder skal også gjennomføre en samtale omkring prosjektet etter fremføringen har funnet sted.
  3. Studenten skal skrive en kort skriftlig dokumentasjon av prosjektet på ca. 300 ord, som skal leveres til faglærer innen fastsatt frist.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av en eller flere faglærere på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering må studenten gjennomføre emnet på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021