Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Instru­men­ter i PA – Live­es­te­tikk og tek­nikk i prak­sis

Kort om emnet

Emnet fokuserer på ulike strategier for å fange lyden av studentens hovedinstrument slik at lydkilden og strategien bak mikrofonbruk er tilrettelagt for bruk i en livesituasjon på et PA-anlegg. Emnet består av praktiske tester, diskusjoner rundt lydestetikk og utvikling av individuelt tilpassede praktiske løsninger for den enkelte utøver.

Faglærer i emnet: Morten Qvenild.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

  • Har kjennskap til hvordan ulike instrumenter kan gjengis i en PA på best mulig måte, og hvilke implikasjoner dette har for mikrofonbruk, monitorbruk og spilling.
  • Har kunnskap om individuelle løsninger for oppmikking av hovedinstrumentet sitt basert på eget musikalsk uttrykk og spillemåte.
  • Kan bruke PA i realistiske utøversituasjoner.

Innhold

Emner fokuserer på hvordan lyden fra instrumentet representeres i en PA, og hvordan lokale forhold på scenen som monitorer, tilbakeslag av PA-lyd, lokal akustikk og andre musikeres lyd påvirker og skaper utfordringer for denne representasjonen. Mikrofonbruk i en live-situasjon skiller seg vesentlig fra en opptakssituasjon, og opptak av lyd vil ikke bli behandlet i dette emnet.

I emnet vil studentgruppen utføre praktiske eksperimenter med fokus på hvilke estetiske problemstillinger en PA-situasjon tilbyr. Aktuelle tema vil være bruk av EQ, reverb, dynamiske prosesseringsverktøy, panorering og andre PA-spesifikke teknikker og prosesseringsverktøy.

Videre vil ulike strategier for utvidelse av instrumenters klangpalett ved hjelp av kontaktmikrofoner og lokal prosessering diskuteres. Hvordan lokal prosessering fungerer i en PA-situasjon, og hvilke muligheter og utfordringer en slik prosessering åpner opp for vil bli tematisert.

Organisering

Emnet organiseres med 90 minutter undervisning ukentlig i ett semester.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
  2. Studenten skal presentere et musikalsk innslag på PA, og holde et muntlig fremlegg der valg knyttet til PA-bruk blir begrunnet og diskutert. Varighet på musikalsk innslag og muntlig fremlegg: totalt 15 minutter.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 3. feb. 2021