Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kom­po­ne­ring for ensem­bler

 • Gjennomføres: Ett semester, høst eller vår.
 • Veiledende undervisningstid: Onsdager 10.00 – 11.30.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak på NoCom – den komponerende musiker.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet tar for seg komponering som kreativ aktivitet belyst ut fra en sjangerfri posisjon. Det komponeres for to ulike typer ensembler.

Emneansvarlig: Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

Faglærere i emnet: Helge Sunde (messing), Eivind Buene (stryk), Morten Halle (saksofon) og Erlend Skomsvoll (klasseorkester).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har tilegnet seg verktøy for kompositorisk bearbeidelse av eget musikalsk materiale, samt relevante arrangerings- og instrumenteringsteknikker
 • har fått kunnskap om å komponere for ulike ensembler
 • har tilegnet seg kunnskaper om hvordan komponistens situasjon er i samfunnet og hvordan han/hun kan møte arbeidslivet

Innhold

 • Estetikk og formlære som er relevant for alle musikalske stilarter.
 • Arrangering/Instrumentering.
 • Forholdet mellom ulike typer improvisasjon og komposisjon.
 • Arbeid med egne kunstneriske prosjekter.
 • Orientering om opphavsrett og arbeidsmuligheter.

Organisering

Det undervises i 90 minutter hver uke i tolv uker. I tillegg vil det bli gitt fem timer veiledning per student. Veiledningen foregår dels i grupper, dels individuelt. Studenter på KOMP26 og KOMP29 undervises i samlet gruppe.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen ved fremføring av egne og medstudenters stykker.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av en eksamensmappe.

Eksamensmappe

Studenten skal levere en eksamensmappe som inneholder notemateriale og innspillinger med de to ensemblene studenten har komponert for. Dersom studenten ikke benytter innspilling med ensembler organisert av Musikkhøgskolen, må studenten selv sørge for innspilling.

Frist: Eksamensmappen leveres i tre eksemplarer innen 15. desember / 20. mai til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 9. feb. 2021