Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kom­po­ne­ring og arran­ge­ring

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Det arbeides med satstyper som er relevante i kirkemusikalsk sammenheng.

Emnet bygger på Satslære I og Satslære II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan arrangere musikk for forskjellige vokal - og instrumentalensembler i kirkelige miljøer og menigheter
 • kan arrangere og komponere materiale av forskjellig karakter
 • viser kreative og skapende evner innenfor det satstekniske området

Innhold

Det vil bli lagt særlig vekt på

 • analyse og komposisjon av forskjellige typer musikk til bruk i gudstjenester
 • instrumentale typer av "ledsagesats" til menighetssang
 • analyse og komposisjon av forskjellige typer psalmodi
 • analyse og komposisjon av friere vokale og instrumentale former i gudstjenesten
 • øvelse i instrumentasjon og arrangementsteknikk

Komposisjoner, arrangementer og instrumentasjonsoppgaver vil bli drøftet på timer eller innlevert til lærer med tanke på skriftlige kommentarer.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper. Studentene får anledning til å levere og få tilbakemelding på øvingsoppgaver.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en skriftlig hjemmeeksamen. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i løpet av tre døgn. Eksempler på oppgaver kan være

 • en gjennomkomponert bibelsk salme for kor, menighet, orgel og eventuelt andre instrumenter (tekst oppgis)
 • en motett for kor og eventuelt orgel/andre instrumenter over en oppgitt tekst
 • en koralbearbeidelse for orgel (og eventuelt andre instrumenter) over oppgitt koral

Besvarelsen leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret innen frist fastsatt av Musikkhøgskolen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021