Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kon­sert­pro­duk­sjon for mas­ter­stu­den­ter

 • Gjennomføres: Ett semester, vår.
 • Veiledende undervisningstid: Tirsdager, klokken 09.00 – 10.30.
 • Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: KONSPRO70 eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet er en oppfølging av KONSPRO70 og innebærer gjennomføring og evaluering av konsertkonsept som studentene utviklet og planla i dette emnet.

Emnet har to oppstartssamlinger i høstsemesteret og de resterende i vårsemesteret

Studentene får gjennom emnet erfaring med å utvikle, gjennomføre og evaluere konsertkonsepter i ulike formater tilpasset spesifikke målgrupper og arenaer. Emnet inneholder praktisk erfaring med å kommunisere med oppdragsgivere og andre potensielle partnere, i tillegg til opplæring i markedsføring.

Studentene inngår normalt i grupper på tre til fem personer. For størst mulig utbytte oppfordres studentene å søke som gruppe (f.eks. kammermusikkgrupper), men emnet er åpent også for individuelle søkere.

Emneansvarlig: Fagseksjon for blåsere og slagverk.

Faglærer i emnet: Andreas Sønning.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har erfaring med praktiske, utøvende og programskapende sider ved konsertproduksjon
 • viser omfattende kunnskap om markeder og målgrupper som er relevante for studentens egne produksjoner
 • kan gjennomføre en konsertproduksjon fra konseptutvikling til framføring
 • kan reflektere over egen praksis

Innhold

 • Planlegging, produksjon, gjennomføring og evaluering av konsertkonsepter der studentene selv deltar som utøvere og programskapere.
 • Videreføring av emnene fra KONSPRO70, som konsertdramaturgi, historiefortelling, regi, lyssetting og multimedia.
 • Kontakt med konsertarrangører og andre potensielle partnere.
 • Markedsføring av konserten(e).
 • Utarbeidelse av konsertprogram, programkommentarer, plan for PR og pressekontakt.
 • Karriereplan.

Organisering

Undervisningen vil foregå både i plenum og i ensembler. Studentene vil deles i ensembler som skal planlegge og gjennomføre ulike konserter på ulike arenaer. Hver gruppe vil få tilbud om veiledning.

Veiledende undervisningsressurs er 90 minutter fordelt på 10 uker. Minimum to dobbeltimer vil holdes i løpet av høstsemesteret, for å sette studentene i gang med konsepttenkning og tidlig komme i kontakt med aktuelle konsertarrangører slik at konsertene kan la seg gjennomføre i løpet av vårsemesteret.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal utvikle og gjennomføre minimum ett konsertkonseptprosjekt tilrettelagt for en spesiell målgruppe og arena
 3. Studenten skal levere en mappe med egnet dokumentasjon av konsertkonseptet, som f.eks.: dreiebok, film- eller lyd-dokumentasjon, egne skriftlige kommentarer og annet relevant materiale som utarbeides i forbindelse med produksjonen.

Frist: Alle arbeidskrav skal være gjennomført innen 10. april.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer, hvorav normalt én er faglærer.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres som en 20 minutters individuell eksamen mot slutten av studieåret, der mappen (se arbeidskrav) legges frem og drøftes med to interne sensorer.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjelder samme ordning som ved ordinær vurdering.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 12. mar. 2021